Tiki Mugs From Kon Tiki

    Kon Tiki is a tiki bar with a festive luaulike atmosphere in Tucson, AZ. Its name was inspired by the historical 1947 “Kon Tiki” voyage.